Verzekeringen

Schadeverzekeringen zijn door diverse oorzaken nog nooit zo voordelig geweest. Vaak is het zo, dat de schadeverzekering voor bijvoorbeeld uw auto veel goedkoper kan. Maar dit zal uw eigen maatschappij natuurlijk niet aangeven.
Wij kunnen u geheel vrijblijvend een vergelijking voorleggen.
U ziet dan precies wat u nu betaald en hoeveel goedkoper dit zou kunnen met gelijke of zelfs betere voorwaarden.
De moeite waard, toch?

Verzekeringen

Autoverzekeringen

Dekkingen

WA
De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering is de wettelijk verplichte verzekeringsvorm die iedere automobilist moet hebben. Deze verzekering vergoedt de schade die u zelf met uw auto aan anderen toebrengt.

WA Beperkt casco
Naast de bovenstaande dekking is uw auto ook verzekerd tegen brand, diefstal, inbraak, ruitbreuk, storm, hagel, overstroming of aanrijding met een loslopend dier. Bij deze dekking is niet uw eigen schuld gedekt.

WA Volledige casco dekking (All Risks)
U bent verzekerd voor schade die u veroorzaakt bij anderen (WA), maar ook schade aan uw eigen auto is volledig gedekt


No-Claimkorting

De No-claimkorting is een korting die u krijgt op de brutopremie
Deze korting (oplopend tot 80%) die de verzekerde binnen het bonus-malusstelsel krijgt indien hij of zij in voorgaande jaren geen schadeclaim heeft ingediend.

Ongevallen inzittenden

Deze verzekering keert een vast bedrag uit voor iedere inzittende die door een ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt.
De verzekerde bedragen kunnen meestal zelf gekozen worden.


Rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstand verzekering geeft recht op rechtshulp bij juridische kwesties.
Mocht u een rechtsbijstand verzekering hebben in uw bestaand pakket is het niet nodig om dit bij uw autoverzekering toe te voegen.


Schadeverzekeringen voor inzittenden

Een schade inzittenden verzekering dekt de schade van degenen die met u meerijden als de schade niet kan worden verhaald op een WA verzekering of ziektekostenverzekering.
Een goede aanvulling op uw autoverzekering.

Trede

Trede is de positie op de bonus-malusladder die aangeeft hoever de verzekerde is gevorderd bij het opbouwen van een "schadevrij verleden".
Indien men in een bepaald jaar geen schade claimt, dan komt men het jaar daarna terecht op een hogere trede, waardoor men minder premie betaalt (d.w.z. de korting neemt toe).
Claimt men wel, dan komt men het jaar erna juist terecht op een lagere trede.
De daling gaat meestal veel sneller dan de stijging: wie een jaar schadevrij rijdt, bouwt daarmee een schadevrij jaar op, maar voor elke veroorzaakte schade verliest men bv. drie of vier jaar (het concrete aantal verschilt per verzekeraar.


Royemenstverklaring

Deze verklaring komt van de huidige verzekeraar waarmee een verzekerde de opgebouwde schadevrije jaren naar een nieuwe verzekeraar kan meenemen (overdragen).
Wie geen geldige officiële royementsverklaring kan overleggen (bv. doordat hij of zij zojuist de eerste auto heeft gekocht), zal worden verzekerd op basis van nul schadevrije jaren.

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering vergoedt de schade aan uw inboedel (= huisraad), opgelopen door bijvoorbeeld brand, diefstal of beschadiging. In het algemeen dekt een inboedelverzekering uw volledige huishoudelijke inboedel (mits dit voor particulier gebruik bestemd is). Een inboedelverzekering wordt ingedeeld onder de brandverzekeringen. U kunt kiezen uit een eenvoudige brandverzekering tot aan een zeer uitgebreide inboedelverzekering.

Opstalverzekering

Met een opstalverzekering of een woonhuisverzekering verzekert u uw woonhuis. Als uw huis schade oploopt door brand, storm, blikseminslag, een kapot riool of vandalisme vergoedt de verzekeraar de herstelkosten. Tegen een iets hogere premie kunt u ook uw ruiten verzekeren.

Aansprakelijkheidsverzekering

Niemand kan zonder een aansprakelijkheidsverzekering. Immers, een ongeluk zit in een klein hoekje. U, uw partner of uw kinderen kunnen onbedoeld of ongewild materiële schade of letsel toebrengen aan een ander. De kosten kunnen dan hoog oplopen. Hiervoor is de aansprakelijkheidsverzekering.

Inventarisverzekering (zakelijk)

Een verzekering die de gehele bedrijfsinventaris verzekert tegen een aantal afgesproken gevaren. Gebruikelijk is een uitgebreide dekking, onder andere tegen de risico's van brand (inclusief rook- en roetschade), storm, inbraak en diefstal (na braak), diverse vormen van waterschade. De verzekering kan geschieden op basis van nieuwwaarde. Uitgesloten zijn oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogsituaties, atoomkernreacties, overstromingen en dergelijke.
Deze verzekering wordt ook vaak brandverzekering genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was. Inmiddels is de dekking veel uitgebreider, ook al zijn er nog steeds heel beperkte dekkingen op de markt. Vooral grotere bedrijven hebben niet altijd behoefte aan een meer uitgebreide dekking dan brand.
Onder deze verzekering kan in het algemeen ook de handelsvoorraad verzekerd worden tegen dezelfde gevaren (maar dan tegen marktwaarde).

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Deze verzekering geeft een periodieke uitkering (rente) bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van ongeval of ziekte tot maximaal 65 jaar. Rubriek A dekt het eerstejaarsrisico van de arbeidsongeschiktheid; rubriek B de periode daarna.
De arbeidsongeschiktheidsverzekering, kortweg AOV genoemd, keert een vooraf afgesproken bedrag uit voor iedere dag dat de verzekerde arbeidsongeschikt is. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt gedeeltelijk uitgekeerd volgens een in de polis vastgelegde uitkeringsschaal. Gebruikelijk is een wachttijd (een eigen-risicoperiode, waarover geen uitkering wordt verstrekt) van twee weken. De AOV sluit aan op het stelsel van sociale zekerheid; voor Rubriek A (eerstejaarsrisico) wordt doorgaans een hoger bedrag verzekerd dan voor Rubriek B (vervolgrisico),